Prekladateľská súťaž – výsledky

Dňa 01.03.2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila prekladateľská súťaž, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov.

Cieľom súťaže bolo preveriť prekladateľské schopnosti našich študentov, ale aj ukázať im, že umelecký preklad nie je to isté ako doslovný preklad.

Názov prekladaného textu bol “ Far alone in Sierra Leone“. Text sme vybrali zámerne, aby si žiaci uvedomili, že chodiť do školy nie je samozrejmosťou na celom svete a mnohé deti miesto drania nohavíc v školských laviciach musia tvrdo pracovať, aby pomohli uživiť vlastnú rodinu. Článok poukazoval na situáciu v krajine v čase, keď tam zúrila ebola. Vtedy tam bola zatvorená väčšina škôl a dobrovoľníci z celého sveta, ktorí tam pomáhali , obnovovali budovy škôl, sňtkoré nie sú len miestom vzdelávania ale aj hygieny.

Súťažiaci sa popasovali s prekladom viacmenej úspešne. Nedostatkom bol doslovný preklad, no aj napriek tomu je určite prospešné venovať sa takejto činnosti aj naďalej.

Víťazmi súťaže sa stali žiaci 4.A triedy:

1. miesto – Erik Tokár

2. miesto – Ján Eged

3.miesto – Patrik Macko

 

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom súťažení.

[Best_Wordpress_Gallery id=“8″ gal_title=“Prekladateľská súťaž marec 2016″]

Súťaž o najlepší projekt

Téma: anglicky hovoriace krajiny

Termín odovzdania: 29.04.2016

Počet súťažiacich na 1 projekt: 1

Verzie:

1. papierová – formát minimálne A2

2. elektronická – formát ppt, 10x slide (okrem úvodu a záveru)

Prezentácia pred porotou: máj 2016

 

Stretnutie so zástupcom veľvyslanectva USA

Dňa 11. februára sa skupina našich anglicky hovoriacich študentov  zúčastnila diskusného stretnutia so zástupcom veľvyslanectva USA na Slovensku pánom Jasonom B Khileoem (Public Affairs Officer). Pán Khile ponúkol zaujímavú prezentáciu o Chicagu a veľmi ochotne odpovedal na všetky otázky týkajúce sa života v USA aj jeho pôsobenia na Slovensku. Počas tohto príjemného  a poučného stretnutia povzbudil študentov v snahe študovať, pracovať  či cestovať do USA.

Prekladateľská súťaž

Všetkých žiakov 2.-4. ročníka pozývame na prekladateľskú súťaž. Nebojte sa, nesúťažíme v prekladaní ťažkých bremien ale v prekladaní významu viet z anglického do slovenského jazyka.

Každý prekladaniachtivý nech sa prihlási u svojho vyučujúceho anglického jazyka do 12.2.2016.

Termín súťaže: 01.03.2016 počas 4.-5. VH

Potrebné pomôcky: pero modrej alebo čiernej farby, slovník v papierovej (nie elektronickej podobe), vedomosti (no len tie v pamäti, žiadne pomocné papiere nepovoľujeme)

Olympiáda v anglickom jazyku -výsledky

Dňa 02.12.2015 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.Niekedy to bol veľmi tesný súboj, no vyhrali títo žiaci:

1.-2.ročník (kategória 2A)

  1. miesto- Matej Šári, 1.B
  2. miesto- Aneta Nagyová, 2.A
  3. 3.miesto- Diana Achimovičová, 1.A

3.-4.ročník (kategória 2B)

  1. miesto- Ján Eged, 4.A
  2. miesto- Jakub Kapec, 4. A
  3. 3.miesto- Viktor Valkovský, 3.A

Bilingválne štúdium (kategória 2C1)

  1. miesto- Simona Čaplová, 2.NB
  2. miesto- Veronika Danková, 1.AB
  3. 3.miesto- Viktor Zeman, 1.AB

Víťazom gratulujeme a držíme im palce na okresnom kole.

Olympiáda v anglickom jazyku

Môžno nie ste najlepší v behu alebo lyžovaní, no aj napriek tomu sa môžete zúčastniť olympiády. No takej trochu netradičnej. Olympiády v anglickom jazyku. Hláste sa u svojich učiteľov anglického jazyka (a nezabudnite na poriadnu dávku tréningu aj mimo školy).

 

Tých najlepších porovnáme a uvidíme, či tentoraz neprekvapia prváci svojimi výkonmi.

Deň otvorených dverí 2015

Aj tento rok sme pre Vás pripravili DOD. Ak k nám prídete 07.12.2015, môžete si nielen prezrieť naše učebne za doprovodu našich žiakov, ale aj vyskúšať písanie na interaktívnej tabuli, poobzerať chemické pokusy, vyskúšať si vedomosti v rôznych predmetoch a pozrieť si testy použité na prijímacích skúškach v minulých rokoch. K dispozícií Vám budú aj jednotliví vyučujúci, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše otázky.

Môžete prísť kedykoľvek medzi 10.00-17.00, no vždy o 10.00, 11.00 a 13.00 bude organizovaný vstup, ktorý sa začne prezentáciou v učebni dejepisu a následne bude pokračovať prehliadkou školy.

Tešia sa na Vás aj učitelia anglického jazyka, ktorí si pre Vás pripravili ukážkové hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v anglickom jazyku (matematika, dejepis). Po skončení vyučovania Vám budeme taktiež k dispozícií a ukážeme Vám naše učebnice, prijímačkové testy z minulých rokov, zaujímavé hry a samozrejme odpovede na všetky otázky, ktoré sa budú týkať anglického jazyka a štúdia v bilingválnej triede.

Tešíme sa na Vás.

Súťaž v prednese anglického textu – RECITAL FALL – vyhodnotenie

Súťaž v prednese anglického textu – RECITAL FALL – školské kolo

Po triednych kolách sa 18.11.2015 uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže. Žiaci si vybrali rôzne básne alebo texty svojich obľúbených piesní. Jednotlivými prednesmi sme boli milo prekvapení a bolo to veľmi príjemne posedenie.

Nebolo to ľahké, no podarilo sa nám vybrať najlepších.

1. miesto – Zuzana Kandrová, 1. AB

2.miesto – Miriama Mattová, 4. A

3. miesto – Adam Benko, 1. AB

Veronika Desiatniková, 2.A

 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

[Best_Wordpress_Gallery id=“7″ gal_title=“Fall recital 2015″]

 

Súťaž v písaní esejí – vyhodnotenie

  1. ročník súťaže „Essay writing“ sa uskutočnil na našom gymnáziu 21. októbra 2015. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov zo všetkých ročníkov a témou ich slohových prác bola sociálna sieť Facebook, jej výhody a nevýhody: „Is Facebooka Great Innovation or the End of Privacy, Face-to-face Communication and Real Friendship?“

 

Téma bola zúčastneným blízka, o čom svedčia ich mnohé originálne postrehy a jasná orientácia v problematike. Porota bola spokojná aj s úrovňou angličtiny. Rozhodovanie nebolo ľahké, ale napokon sme sa zhodli, že najoriginálnejšie a najkreatívnejšie myšlienky vo veľmi dobrej angličtine sme čítali v prácach týchto študentov:

1.miesto Erik Tokár 4.A

2.miesto Veronika Danková 1.AB

3.miesto Filip Rzuhovský 1.AB

 

Srdečne blahoželáme!

Všetkým zúčastneným prajeme veľa tvorivých síl a nadšenia v ďalšom ročníku.

 

V našej galérií si môžete pozrieť ako sa študenti potili pri písaní esejí ako aj odmeňovanie víťazov.

[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“Essay writing“]

Súťaž v prednese anglického textu – Recital Fall – triedné kolá + školské kolo

Viackrát ste sa už učili text v slovenskom jazyku naspamäť, no učili ste sa niekedy text v cudzom jazyku?

Vyskúšajte sa naučiť niečo po anglicky  BY HEART (naspamäť) a porovnajte sa s ostatnými. Naučte sa krátky text, báseň, prejav alebo text svojej obľúbenej piesne…

 

Školské kolo sa bude konať v stredu, 18.11.2015.

Tešíme sa sa Váš prednes.