Členovia predmetovej komisie

Predseda predmetovej komisie: Mgr. Ildiko Gáspár

Členovia predmetovej komisie:

Mgr. Blažena Ceľuchová

Mgr. Marta Fričová

Mgr. Katarína Ferenčáková

PaedDr. Peter Protivňak

Mgr. Mária Molnárová

Mgr. Mária Orta Perecár

Mgr. Jozef Štefanko

Zahraničný lektor: Richard Swales