Akcie a súťaže v šk. roku 2023/2024

Súťaž v písaní esejí
Pred vianočnými sviatkami, sme si pre naších študentov pripravili súťaž v písaní esejí, ako súčasť prípravy na maturitu. Tento rok mali naši študenti 2 VH na vyjadrenie svojho postoja na tému „Is online schooling as effective as in-class education?“
Na báze dobrovoľnosti sa zapojilo 18 žiakov z rôznych kategórií a tak sme ocenili 1. miesto z každej kategórii.

Výhercami jednotlivých kategórií sa stali Martin Šedovič, Ema Holomaňová a Marcela Čechová.
Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto úspešnej súťaže.


Bonfire Night

O sviatku Bonfire Night, ktorý si vo Veľkej Británii pripomínajú 5.novembra, nás dnes informoval kolektív 3.AB triedy. Študenti si spojili už známe meno Guy Fawkes s Britským sviatkom Bonfire night. Zoznámili sa s neúspešným spiknutím proti anglickému kráľovi Jakubovi I. a naši žiaci nám taktiež priblížili ako sa tento sviatok oslavuje do dnešného dňa.

Návšteva Amerického centra

Columbus day

Aj tento rok sme si spoločne pripomenuli Columbus day. Naša trieda IV. OA nám priblížila ako sa tento sviatok oslavuje a taktiež jeho kontroverziu.

LONDÝN

Po prestávke spôsobenej pandémiou, sme sa znova vrátili a naším študentom sme ukázali krásy hlavného mesta anglického jazyka.