Súťaž o najlepší projekt

Téma: anglicky hovoriace krajiny

Termín odovzdania: 29.04.2016

Počet súťažiacich na 1 projekt: 1

Verzie:

1. papierová – formát minimálne A2

2. elektronická – formát ppt, 10x slide (okrem úvodu a záveru)

Prezentácia pred porotou: máj 2016