Španielsky jazyk

Španielsky jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk s dotáciou 3 hodiny týždenne.

V skupinkách je zvyčajne 20 žiakov. Ako učebnicu používame Aventuru.

Úroveň ktorú žiaci dosiahnu je B1

Aventura 2: Španělština - K. Brožová a kol.