Krúžková činnosť 2022/2023

Mgr. Marta Fričová: Angličtina hrou: krúžok pre 8-ročné štúdium

Mgr. Ildikó Gáspár / Mgr. Blažena Ceľuchová: Dramatický krúžok

Mgr. Jozef Štefanko: Hra na gitare