Projektová súťaž v anglickom jazyku

Počas apríla mali študenti nášho gymnázia možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší projekt v anglickom jazyku na tému English idioms. Školské kolo sa konalo 3.5. a víťazmi najlepších prác v jednotlivých kategóriách sa stali títo šikovní študenti:

Kategória PowerPoint prezentácia:

 1. Jakub Dostál, 1.AB
 2. Alexandra Lenardová, 1.AB
 3. Katarína Hovancová, 2.B

Kategória 3D:

 1. Andrea Fabriciová, Estera Hanusková, Ivana Horváthová, Zuzana Hudáková, 3.B
 2. Anna Eliášová, Patrícia Ferková, Katarína Holcbarová, Ivana Lehotayová, 3.B
 3. Simona Handzoková, 1.AB

Kategória Poster:

 1. Benita Miklianová, 1.AB
 2. Viktória Kunová, 2.AB
 3. Mária Janočová, 1.AB

Fall Recital

Pre študentov anglických bilingválnych tried bola 15.11.2016 zorganizovaná recitačná súťaž Fall Recital. Porota si vypočula prednes poézie aj prózy v angličtine a rozhodla, že 2. miesto patrí Arnoldovi Kratochvílovi, a víťazkou tejto súťaže sa stala Yasemin Sviatková, obaja z 2.AB triedy. Yasemin našu školu reprezentovala aj na celomestskej súťaži v prednese v anglickom jazyku Shakespeare Memorial. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže!

Essay Writing Competition

Dňa 12.10.2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 33 študentov zo všetkých ročníkov.

Vyučujúci anglického jazyka vybrali z 20 tém, ktoré sa týkali študentského i spoločenského života ako aj voľno-časových aktivít tému „Do we need education to be successful?“

Súťažiaci mali na napísanie eseje 2 vyučovacie hodiny. Väčšina bola toho názoru, že bez zodpovedajúceho vzdelania si mladý človek nenájde zaujímavú a dobre platenú prácu. Niekoľkí sa zamysleli nad tým, čo to úspech je a prišli k záveru, že nie len vzdelanie, ale aj usilovnosť a tvrdá práca sú potrebné na dosiahnutie úspechu.

Je veľmi potešujúce, že slohové práce boli na veľmi dobrej jazykovej úrovni. Z počtu 33 prác komisia vybrala nasledovných víťazov:

 

      1. Miesto Daniela Čapkovičová    /3.NB/     – 57 bodov
      2. Miesto Rudolf Lukáč                  /4.NB/     – 51 bodov
      3. Miesto Arnold Kratochvíl         /2.AB/     – 50 bodov
       Viktória Parkányiová                 /1.AB/     – 50 bodov

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sa koná každý rok v septembri a naša škola už tradične pri tejto príležitosti usporadúva anglickú súťaž. 30.9. si svoje vedomosti o geografii, politike či pamiatkach USA a Veľkej Británie zmerali trojčlenné tímy z každej triedy. A tu sú mená najúspešnejších študentov:

1.miesto: Aneta Kolimečková, Jakub Černák, Arnold Kratochvíl, II.AB,

2.miesto: Dominika Kočišová, Soňa Sádecká, Filip Macák, II.A,

3.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, Jaroslav Tkáč, I.AB.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

 

 

SKA konferencia

V dňoch 23. a 24. Septembra sa naša škola stala centrom pre Slovenskú Komoru Angličtinárov (SKA). Boli sme poctení návštevou učiteľov anglického jazyka nie len z celého Slovenska, ale aj z iných krajín ako Poľsko, Slovinsko, Grécko, Maďarsko, Česká Republika či Britské ostrovy.

Triedy školy hostili prednášky mnohých odborníkov na výučbu anglického jazyka, za cieľom zlepšenia vyučovacieho procesu na našich školách , pričom pavilón sa zmenil na obrovské „kníhkupectvo“, na čom sa zúčastnili mnohé vydavateľstvá anglických učebníc.

Konferencia bola veľkým úspechom a to aj vďaka p. profesorkám Ildikó Gáspár, Katarína Ferenčákova a Marta Fričová, ktoré celú konferenciu zorganizovali a obetovali tak množstvo vlastného času na jej prípravu. Vyzdvihnúť taktiež treba našich študentov, ktorí sa aktívne zúčastnili konferencie a vďaka ktorým konferencia prebiehala bez problémov.