Fall Recital

Dňa 14.11.2017 sa už tradične na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v anglickom jazyku FALL RECITAL. Študenti si pripravili úryvky  ako z poézie, tak aj z prózy.  Úroveň angličtiny bola veľmi vysoká, ale aj samotný prednes dal porote zabrať, aby objektívne vybrala tých najlepších. Výhercami sa stali:

Poézia                   Tomas Mansbridge II.NB

Próza                     Sarah Zavodská I.A

 

Gratulujeme a už  sa tešíme na nový ročník 🙂

Essay Writing Competition

 

Dňa 23. októbra sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 25 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci mali na výber z dvoch tém „Eat to live or live to eat“ alebo „Junk food or parents? Who is responsible for child obesity“
Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Veronika Danková /III.AB/
  2. miesto Viktória Parkányiová /II. AB/
  3. miesto Renáta Murgašová /II.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Lenka Kiernosz /I.A/
  2. miesto Matej Šári /III.B/
  3. miesto Aneta Nagyová /IV.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.