Deň otvorených dverí 2015

Aj tento rok sme pre Vás pripravili DOD. Ak k nám prídete 07.12.2015, môžete si nielen prezrieť naše učebne za doprovodu našich žiakov, ale aj vyskúšať písanie na interaktívnej tabuli, poobzerať chemické pokusy, vyskúšať si vedomosti v rôznych predmetoch a pozrieť si testy použité na prijímacích skúškach v minulých rokoch. K dispozícií Vám budú aj jednotliví vyučujúci, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše otázky.

Môžete prísť kedykoľvek medzi 10.00-17.00, no vždy o 10.00, 11.00 a 13.00 bude organizovaný vstup, ktorý sa začne prezentáciou v učebni dejepisu a následne bude pokračovať prehliadkou školy.

Tešia sa na Vás aj učitelia anglického jazyka, ktorí si pre Vás pripravili ukážkové hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v anglickom jazyku (matematika, dejepis). Po skončení vyučovania Vám budeme taktiež k dispozícií a ukážeme Vám naše učebnice, prijímačkové testy z minulých rokov, zaujímavé hry a samozrejme odpovede na všetky otázky, ktoré sa budú týkať anglického jazyka a štúdia v bilingválnej triede.

Tešíme sa na Vás.