Prekladateľská súťaž – výsledky

Dňa 01.03.2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila prekladateľská súťaž, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov.

Cieľom súťaže bolo preveriť prekladateľské schopnosti našich študentov, ale aj ukázať im, že umelecký preklad nie je to isté ako doslovný preklad.

Názov prekladaného textu bol “ Far alone in Sierra Leone“. Text sme vybrali zámerne, aby si žiaci uvedomili, že chodiť do školy nie je samozrejmosťou na celom svete a mnohé deti miesto drania nohavíc v školských laviciach musia tvrdo pracovať, aby pomohli uživiť vlastnú rodinu. Článok poukazoval na situáciu v krajine v čase, keď tam zúrila ebola. Vtedy tam bola zatvorená väčšina škôl a dobrovoľníci z celého sveta, ktorí tam pomáhali , obnovovali budovy škôl, sňtkoré nie sú len miestom vzdelávania ale aj hygieny.

Súťažiaci sa popasovali s prekladom viacmenej úspešne. Nedostatkom bol doslovný preklad, no aj napriek tomu je určite prospešné venovať sa takejto činnosti aj naďalej.

Víťazmi súťaže sa stali žiaci 4.A triedy:

1. miesto – Erik Tokár

2. miesto – Ján Eged

3.miesto – Patrik Macko

 

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom súťažení.

[Best_Wordpress_Gallery id=“8″ gal_title=“Prekladateľská súťaž marec 2016″]

Súťaž o najlepší projekt

Téma: anglicky hovoriace krajiny

Termín odovzdania: 29.04.2016

Počet súťažiacich na 1 projekt: 1

Verzie:

1. papierová – formát minimálne A2

2. elektronická – formát ppt, 10x slide (okrem úvodu a záveru)

Prezentácia pred porotou: máj 2016