Konzultačné hodiny vyučujúcich v šk. roku 2023/24

Tento školský rok majú učitelia anglického jazyka konzultačné hodiny flexibilné po dohode medzi danou triedou a učiteľom.