Literárna súťaž

  1. marca sa u nás konal 2. ročník literárnej súťaže v anglickom jazyku. 18 súťažiaci potrápili svoje básnické a prozaické črevo a výsledkom boli viac, či menej vydarené básne a poviedky.

Na treťom mieste s básňou Thank you sa umiestnil  Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste s básňou Complexity of the unknown Jakub Čerňák zo 4.AB a víťazkou tohto ročníka je s poviedkou Strawberry  Aneta Kolimečková zo 4.AB triedy.

Víťazom blahoželáme a dúfame že sa stretneme v takom hojnom počte aj na ďalší rok.

Prekladateľská súťaž

Aj tento rok sme vo februári zorganizovali pre študentov našej školy súťaž v preklade anglického textu do slovenského jazyka. Účasť nás príjemne prekvapila išlo naozaj o tesné výsledky v kategóriach študentov bilingválneho päť ročného štúdia a študentov 4-ročného štúdia.

V kategórii 4-ročného štúdia sa na prvom mieste umiestnil Oliver Tomondy z 5.NB triedy, na druhom mieste Diana Achimovičová zo štvrej A triedy. a na treťom mieste Lukáš Korfanta taktiež to štvrej A triedy.

V kategórii 5-ročného bilingválneho štúdia s jazykom anglickým sa na prvom mieste umiestnila Aneta Kolimečková zo IV. AB triedy, na druhom mieste Viktória Parkányiová z tretej AB triedy a na treťom mieste Veronika Dankova taktiež zo štvrej AB triedy.

Výhercom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

Essay Writing Competition

V decembri sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 2 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci písali úvahu na tému „Sometimes adults seem…“

Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Sofia Jadrná /II.NB/
  2. miesto Veronika Kozubová /II. AB/
  3. miesto Arnold Kratochvíl /IV.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Diana Achimovičová /IV.A/
  2. miesto Daniel Duplák /II.NB/
  3. miesto Michaela Timková /III.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

Fall Recital

Dňa 7. 11. na konala recitačná súťaž v prednese textu v anglickom jazyku s názvom Fall Recital. Hoci sa školského kola zúčastnili len šiesti súťažiaci z tried II.NB, III.AB, III.NB, IV.AB., IV.B, vystúpenie všetkých bolo na veľmi vyrovnanej a profesionálnej úrovni.Na 1. mieste sa umiestnil Tomas Paul Mansbridge, 2. miesto získala Sofia Jadrná, 3. miesto obsadili Yasemin Sviatková a Adam Benko. Všetci súťažiaci ukázali veľký kus odvahy vystúpiť s prednesom pred obecenstvom, kreativitu pri práci s textom a umelecké cítenie. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a umelecký zážitok.

 

SKA Konferencia

V dňoch 28. – 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia,
konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka (Blažena Ceľuchová,
Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár) sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť
sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké
spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po
organizačnej stránke. Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme
opúšťali nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov. Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme
na hodinách anglického jazyka 

European day of languages

September, 26 is the European Day of Languages. On this day our students participated in the contest ´What do you know about the English-speaking
countries?´ Students competed in teams of up to 3 members and had to deal with questions from various areas – history, geography, culture, nature, etc.
We would like to thank to all the participants.
Congratulations to the winners!

Continue reading