Literárna súťaž

  1. marca sa u nás konal 2. ročník literárnej súťaže v anglickom jazyku. 18 súťažiaci potrápili svoje básnické a prozaické črevo a výsledkom boli viac, či menej vydarené básne a poviedky.

Na treťom mieste s básňou Thank you sa umiestnil  Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste s básňou Complexity of the unknown Jakub Čerňák zo 4.AB a víťazkou tohto ročníka je s poviedkou Strawberry  Aneta Kolimečková zo 4.AB triedy.

Víťazom blahoželáme a dúfame že sa stretneme v takom hojnom počte aj na ďalší rok.

Prekladateľská súťaž

Aj tento rok sme vo februári zorganizovali pre študentov našej školy súťaž v preklade anglického textu do slovenského jazyka. Účasť nás príjemne prekvapila išlo naozaj o tesné výsledky v kategóriach študentov bilingválneho päť ročného štúdia a študentov 4-ročného štúdia.

V kategórii 4-ročného štúdia sa na prvom mieste umiestnil Oliver Tomondy z 5.NB triedy, na druhom mieste Diana Achimovičová zo štvrej A triedy. a na treťom mieste Lukáš Korfanta taktiež to štvrej A triedy.

V kategórii 5-ročného bilingválneho štúdia s jazykom anglickým sa na prvom mieste umiestnila Aneta Kolimečková zo IV. AB triedy, na druhom mieste Viktória Parkányiová z tretej AB triedy a na treťom mieste Veronika Dankova taktiež zo štvrej AB triedy.

Výhercom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.