Súťaž v prednese anglického textu – Recital Fall – triedné kolá + školské kolo

Viackrát ste sa už učili text v slovenskom jazyku naspamäť, no učili ste sa niekedy text v cudzom jazyku?

Vyskúšajte sa naučiť niečo po anglicky  BY HEART (naspamäť) a porovnajte sa s ostatnými. Naučte sa krátky text, báseň, prejav alebo text svojej obľúbenej piesne…

 

Školské kolo sa bude konať v stredu, 18.11.2015.

Tešíme sa sa Váš prednes.