Európsky deň jazykov

Súťaž pre žiakov všetkých ročníkov (vždy 3-členné družstvá). Zistíte, čo viete o anglickom jazyku a anglicky hovoriacich krajinách. Stretneme sa posledný septembrový týždeň.

deň jazykov

Stretli sme sa až 1.októbra v rovnaký deň ako aj súťažiaci v ruskom a nemeckom jazyku.

Žiaci si preverili vedomosti v rôznych súťažiach a kvízoch a výsledky sú nasledujúce:

v kategórií 1.-2. ročníkGood-Job

  1. miesto -2.NB
  2. miesto- 2.B
  3. miesto- 1.A

v kategórií 3.-4. ročník

  1. miesto- 4.B
  2. miesto-3.A
  3. miesto-4.A

gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže