Prekladateľská súťaž

Všetkých žiakov 2.-4. ročníka pozývame na prekladateľskú súťaž. Nebojte sa, nesúťažíme v prekladaní ťažkých bremien ale v prekladaní významu viet z anglického do slovenského jazyka.

Každý prekladaniachtivý nech sa prihlási u svojho vyučujúceho anglického jazyka do 12.2.2016.

Termín súťaže: 01.03.2016 počas 4.-5. VH

Potrebné pomôcky: pero modrej alebo čiernej farby, slovník v papierovej (nie elektronickej podobe), vedomosti (no len tie v pamäti, žiadne pomocné papiere nepovoľujeme)