Stretnutie so zástupcom veľvyslanectva USA

Dňa 11. februára sa skupina našich anglicky hovoriacich študentov  zúčastnila diskusného stretnutia so zástupcom veľvyslanectva USA na Slovensku pánom Jasonom B Khileoem (Public Affairs Officer). Pán Khile ponúkol zaujímavú prezentáciu o Chicagu a veľmi ochotne odpovedal na všetky otázky týkajúce sa života v USA aj jeho pôsobenia na Slovensku. Počas tohto príjemného  a poučného stretnutia povzbudil študentov v snahe študovať, pracovať  či cestovať do USA.