Projektová súťaž v anglickom jazyku

Počas apríla mali študenti nášho gymnázia možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší projekt v anglickom jazyku na tému English idioms. Školské kolo sa konalo 3.5. a víťazmi najlepších prác v jednotlivých kategóriách sa stali títo šikovní študenti:

Kategória PowerPoint prezentácia:

  1. Jakub Dostál, 1.AB
  2. Alexandra Lenardová, 1.AB
  3. Katarína Hovancová, 2.B

Kategória 3D:

  1. Andrea Fabriciová, Estera Hanusková, Ivana Horváthová, Zuzana Hudáková, 3.B
  2. Anna Eliášová, Patrícia Ferková, Katarína Holcbarová, Ivana Lehotayová, 3.B
  3. Simona Handzoková, 1.AB

Kategória Poster:

  1. Benita Miklianová, 1.AB
  2. Viktória Kunová, 2.AB
  3. Mária Janočová, 1.AB