Fall Recital

Pre študentov anglických bilingválnych tried bola 15.11.2016 zorganizovaná recitačná súťaž Fall Recital. Porota si vypočula prednes poézie aj prózy v angličtine a rozhodla, že 2. miesto patrí Arnoldovi Kratochvílovi, a víťazkou tejto súťaže sa stala Yasemin Sviatková, obaja z 2.AB triedy. Yasemin našu školu reprezentovala aj na celomestskej súťaži v prednese v anglickom jazyku Shakespeare Memorial. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže!