Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sa koná každý rok v septembri a naša škola už tradične pri tejto príležitosti usporadúva anglickú súťaž. 30.9. si svoje vedomosti o geografii, politike či pamiatkach USA a Veľkej Británie zmerali trojčlenné tímy z každej triedy. A tu sú mená najúspešnejších študentov:

1.miesto: Aneta Kolimečková, Jakub Černák, Arnold Kratochvíl, II.AB,

2.miesto: Dominika Kočišová, Soňa Sádecká, Filip Macák, II.A,

3.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, Jaroslav Tkáč, I.AB.

Víťazom srdečne blahoželáme!