Essay Writing Competition

Dňa 12.10.2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 33 študentov zo všetkých ročníkov.

Vyučujúci anglického jazyka vybrali z 20 tém, ktoré sa týkali študentského i spoločenského života ako aj voľno-časových aktivít tému „Do we need education to be successful?“

Súťažiaci mali na napísanie eseje 2 vyučovacie hodiny. Väčšina bola toho názoru, že bez zodpovedajúceho vzdelania si mladý človek nenájde zaujímavú a dobre platenú prácu. Niekoľkí sa zamysleli nad tým, čo to úspech je a prišli k záveru, že nie len vzdelanie, ale aj usilovnosť a tvrdá práca sú potrebné na dosiahnutie úspechu.

Je veľmi potešujúce, že slohové práce boli na veľmi dobrej jazykovej úrovni. Z počtu 33 prác komisia vybrala nasledovných víťazov:

 

      1. Miesto Daniela Čapkovičová    /3.NB/     – 57 bodov
      2. Miesto Rudolf Lukáč                  /4.NB/     – 51 bodov
      3. Miesto Arnold Kratochvíl         /2.AB/     – 50 bodov
       Viktória Parkányiová                 /1.AB/     – 50 bodov