Kreatívne písanie v anglickom jazyku

V mesiaci marec na našej škole prebiehala nová súťaž kreatívneho písania v anglickom jazyku. V priebehu mesiaca mali študenti možnosť napísať a odovzdať ľubovoľný básnický alebo prozaický text na tému „I see what others can´t“. Keďže šlo o počiatočný nultý ročník, udelili sme len prvé miesto, ktoré získala Veronika Kozubová z I.AB triedy, ktorá prispela do súťaže hneď dvoma poviedkami. Študenti všetkých prác preukázali veľkú dávku kreativity a schopnosť umeleckého vyjadrenia v anglickom jazyku, ktorý nie je ich rodným jazykom, čo značne sťažovalo zadanie. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.