SKA Konferencia

V dňoch 28. – 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia,
konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka (Blažena Ceľuchová,
Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár) sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť
sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké
spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po
organizačnej stránke. Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme
opúšťali nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov. Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme
na hodinách anglického jazyka 