Essay Writing Competition

V decembri sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 2 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci písali úvahu na tému „Sometimes adults seem…“

Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Sofia Jadrná /II.NB/
  2. miesto Veronika Kozubová /II. AB/
  3. miesto Arnold Kratochvíl /IV.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Diana Achimovičová /IV.A/
  2. miesto Daniel Duplák /II.NB/
  3. miesto Michaela Timková /III.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.