Projektová súťaž

Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje
prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo
svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím
životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako
pre študentov, tak aj pre komisiu.  Výsledné poradie, zostavené na základe hodnotenia
členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:
1. miesto Alex Lenardová 2AB
2. miesto Nina Bálintová 2NB
3. miesto Viktória Párkanyiová 2AB
Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.