Prekladateľská súťaž

Aj tento rok sme 19. februára zorganizovali pre študentov našej školy súťaž v preklade anglického textu do slovenského jazyka. Boli sme príjemne prekvapený záujmom a účasťou študentov v kategóriach študentov bilingválneho päť ročného štúdia a študentov 4-ročného štúdia.

 

V kategórii 4-ročného štúdia sa na prvom mieste umiestnil Oliver Tomondy zo 4.NB triedy, na druhom mieste Sabína Doľáková zo 4.A triedy a na treťom mieste Diana Achimovičová z tretej A triedy.

V kategórii 5-ročného bilingválneho štúdia s jazykom anglickým sa na prvom mieste umiestnil Samuel Albrecht z II. NB triedy, na druhom mieste Arnold Kratochvíl z tretej AB triedy a na treťom mieste Aneta Kolimečková taktiež z tretej AB triedy.

Výhercom gratulujeme a všetkým študentom ďakujeme za účasť a želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.