Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa naši najlepší žiaci zapojili do Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského

kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v piatich kategóriách:

Kategória 1A – žiaci I.OA a II.OA

Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých

bilingválnych triedach

Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci

v nemeckých bilingválnych triedach

Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením,

hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne

testovanie (2C1 a 2C2).

VYHODNOTENIE

Kategória 1A

1.miesto Klacik Nikoletta II.OA

2.miesto Károlyi Emma II.OA

3.miesto Albrecht Alex I.OA

 

Kategória 2A

1.miesto Labanc Miloš II.NB

2.miesto Nadzamová Anna II.A

3.miesto Čech Peter II.A

 

Kategória 2B

1.miesto Krušpán Kamil V.NB

2.miesto Tomondy Oliver IV.NB

3.miesto Šári Matej III.B

 

Kategória 2C1

1.miesto Kratochvíl Arnold III.AB

2.miesto Murgašová Renáta II.AB

3.miesto Danková Veronika III.AB

 

Kategória 2C2

1.miesto Kiernosz Lenka I.A

 

Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!