Európsky deň jazykov

Každoročne koncom septembra sa na našej škole koná súťaž pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov. Preto sa 29.9.2017 stretli dvojčlenné tímy zo všetkých tried a zmerali si vedomosti z
histórie, geografie, literatúry a filmového umenia anglofónnych krajín.

Najlepšie obstáli títo študenti:

1.miesto: Alexandra Lenardová, Viktória Parkányiová, 2.AB
2.miesto: Katarína Gregová, Arnold Kratochvíl, 3.AB
3.miesto: Lukáš Korfanta, Michal Meliš, 3.A

Spomedzi študentov osemročného gymnázia sú títo víťazi:
1.miesto: Nina Mikuľáková, 2.OA
2.miesto: Michaela Borovská, 2.OA
3.miesto: Matej Štefko, 1.OA