Essay Writing Competition

 

Dňa 23. októbra sa na našej škole konala súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 25 študentov z rôznych ročníkov. Všetci zúčastnení sa rozdelili do dvoch kategórii. Prvú kategóriu tvorili študenti anglického bilingválneho štúdia a v druhej kategórii boli umiestnení študenti 4-ročného gymnázia a študenti bilingválneho gymnázia s nemeckým vyučovacím jazykom.

Účastníci mali na výber z dvoch tém „Eat to live or live to eat“ alebo „Junk food or parents? Who is responsible for child obesity“
Umiestenie

Kategória anglického bilingválneho štúdia

  1. miesto Veronika Danková /III.AB/
  2. miesto Viktória Parkányiová /II. AB/
  3. miesto Renáta Murgašová /II.AB/

Kategória 4-ročného gymnázia a nemeckého bilingválneho štúdia

  1. miesto Lenka Kiernosz /I.A/
  2. miesto Matej Šári /III.B/
  3. miesto Aneta Nagyová /IV.A/

 

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa šťastia v budúcich súťažiach.